Hjem    |    Om LOHR    |    LOHR sitt arbeid    |    Skattkista   |    LOHR sine foreninger    |    LO-Favør    |    Våre samarbeidspartnere    |    Kontakt oss    |Vi holder til på LO-senteret på Nordre Torg 3 i Hønefoss.

Våre åpningstider er :

0800 -1500 mellom 15 mai og 15 september.
0800 -1545 mellom 16 september og 14 mai.

For en veibeskrivelse: Klikk her

Leder er Anders Evenstuen. Han har primært arbeidsdag mandager, men det er noe avvik på dette pga møter og noe hjemmearbeid. Leder er tilgjengelig på mobil 41855258.

LO Hallingdal og Ringerike er paraplyorganisasjonen for avdelingene som er tilsluttet LO i kommunene Ringerike, Hole, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hemsedal og Hol.
Våre arbeidsoppgaver er b.la å være bindeleddet mellom hver enkelt fagforening og LO Buskerud, jobbe med fagligpolitiske saker mot både fylkes- og storting sammen med våre samarbeidspartnere. Videre søker vi å være en aktiv aktør i samfunnsdebatten.

Vårt styre blir valgt av årsmøtet. Det er valg en gang i året på medlemmer til styret i LOHR. Vi har en bred representasjon fra de forskjellige fagforeningene i vårt styre. Pr i dag har vi 9 faste medlemmer, og 4 vararepresentanter. Vara møter i alle møter for å sikre engasjement og kontinuitet i vårt arbeid

En full oversikt over styret og arbeidsutvalget finner du her.
Vår møteplan for 2013 -2014 ligger her. ( Ny side opprettes. )
LOHR sin handlingsplan for perioden 2013-2014 ligger her. ( Legg til link og lag side. )